Pisanie tekstów piosenek

Pojawia się gdy zmrok zapada,
Siada gdzieś w kącie, cichutko czeka,
Gdy sen tuż, tuż, on już jest przy mnie,
Przed nami droga jest daleka.

On troszczy się by senne ścieżki
Wiodły przez miejsca - jak z bajki - piękne,
Prowadzi mnie w tajemne światy,
Przy nim niczego się nie zlęknę.

To dobry duch mojego snu,
Prowadzi mnie w tak inny świat:
Ogrodów moc i wiatru szum,
I pełen cudów baśniowy sad.

Dobry duch mojego snu,
Unosi mnie pod nieba dach
Znad pięknych łąk, z nad pięknych gór,
Podziwiam sennych krain czar.

Wędrówka trwa przez świat czarowny,
Kogo tu spotkam - kłania się nisko,
Przyjemnie tak, uśmiechy wokół,
I smutna myśl, że ranek blisko.

Prowadzi mnie mój duszek dalej,
Czas wracać chyba, już wzeszło słońce,
Dziękuje ci, mój przewodniku,
Spotkamy się - z wieczora końcem.