Pisanie tekstów piosenek

Dziś powitał mnie znów szary, posępny dzień,
Czapkę lekko uchylił, drwiąco zaśmiał się.
Nieproszony to gość, lecz co zrobić mam,
Grzecznie witam się z panem, choć to chmurny pan.

Zimny wiatr przyszedł z nim powiewając co sił,
Wicher porwał radość, deszcz uśmiechy zmył.
Szare niebo cieniem przysłoniło świat,
Ja mam dość, proszę pana, więc zrobimy tak:

Pobiegniemy razem tam gdzie słońce promienieje,
Pełne kwiatów łąki, wokół cały świat się śmieje
Niebo błękitami tło maluje dla pogodnych,
Czy pan nie chciałby czasami do pogodnych być podobny?

Pobiegniemy razem tam gdzie ptaków śpiew rozbrzmiewa
Rosa na polanach i pachnące wiosną drzewa,
Deszczu nikt tu nie zna, nikt nie widział także burzy
Czy pan nie chciałby czasami się rozchmurzyć?

Wtem zamyślił się dzień, jeszcze szary choć mniej,
Widać w smak mu pogoda, chociaż waha się,
Czy to może tak być, że w pochmurne dni
Na bezchmurnym niebie piękne słońce lśni…

Machnął ręką i wstał, wiatr odesłał gdzieś w dal,
Chmury też rozgonił, krople deszczu starł,
Słońce rozpromienił, wszędzie przejaśniało,
Teraz w chmurne, szare dni już nie będzie szaro.

Pobiegniemy razem tam gdzie słońce promienieje...