Pisanie tekstów piosenek

Dziś widzieć chcę słońca blask,
Więcej nic nie trzeba w taki czas.
To błękit nieba i wiatr
Sprawia że pięknieje w oczach świat.

Rysuję mój nowy dzień,
Tęcza kolorami darzy mnie.
Pod niebem gdzieś ptaków śpiew –
Tak o sobie wiosna nucić chce.

To zapach wiosny kreśli świat,
Linia najjaskrawsza znaczy uczuć bieg,
Widzimy siebie patrząc tam,
Gdzie nie spojrzy nikt, jak w nieposłusznym śnie.

To zapach wiosny budzi nas,
Czas najpiękniej pachnie snując się wśród muz,
Czy kiedyś przyjdzie płakać nam,
Gdy ostatnia wiosna powie- koniec snu?

Coś między nami ze snu,
Nierealna lekkość naszych słów.
Dziś spojrzeń wystarczy gra,
By wykrzyczeć to co łączy nas.

Niech taki dzień wiecznie trwa,
Nasze serca niech unosi wiatr.
Przeminie – to wróci znów,
Zapach wiosny to prawdziwy cud.