Pisanie tekstów piosenek

Kwitnąca łąko, chwilo ulotna,
Rosą w świtaniu łzawisz, lecz czemu?
W ten czas pochmurny, piękniejesz z wolna,
Na przekór ziemi, na przekór niebu.

Czy łzy wylewasz bo w samotności,
Pod nieboskłonem ciężkim jak granit
Przyszło Ci śpiewać o subtelności,
Czy kogoś wzruszysz tymi dźwiękami?

Jeśli piękna jesteś, piękna jesteś zawsze,
Nie przysłoni tego blasku żadna moc,
To twój śpiew, przejmujący i ty sama,
Zawsze będziesz najpiękniejszą z łąk.

Jeśli piękna jesteś, piękna jesteś wszędzie,
Niezłomnością wzruszasz, siłą wabisz swą,
Twoje drżenie, falujących traw pokłony -
Zawsze będziesz najpiękniejszą z łąk.

Jak długo jeszcze w twoich przestworzach
Mgła snuć się bielą będzie ospale,
Krzyczysz żeś piękna, żeby ktoś spojrzał,
Czy ktoś usłyszy twoje wołanie?

Nie smuć się łąko, im jest pochmurniej,
Tym piękniej wokół się zazieleni,
Miej w sobie słońce, rozkwitaj dumnie
Na przekór niebu, na przekór ziemi.