Grupowe szkolenie w zakresie rejestracji oraz komputerowej edycji dźwięku z wykorzystaniem oprogramowania Sony Sound Forge

Kurs obsługi programu Sound Forge.

Szkolenie adresowane jest do dziennikarzy, lektorów, nauczycieli i wykładowców, operatorów oraz montażystów filmowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych pozyskaniem umiejętności nagrywania oraz szybkiego i sprawnego montażu dźwiękowego z wykorzystaniem zaawansowanych, komputerowych technik edycyjnych. Kurs obejmuje obsługę komputerowych edytorów dźwięku na różnych stopniach zaawansowania. Szkolenie opieramy na oprogramowaniu Sony Sound Forge w wersji Audio Studio, które wyróżnia się bardzo dużą funkcjonalnością oraz przystępną ceną. Proponujemy również kurs bazujący na oprogramowaniu Sony Sound Forge Pro, dającym nieograniczone możliwości edycyjne i stanowiącym kanon w zakresie profesjonalnej, komputerowej edycji dźwięku.

Czego uczymy

Szkolenie prowadzone jest w formie grupowych zajęć (2-4 osób), które swoją tematyką obejmują m. in.:

 • Niezbędne zagadnienia sprzętowe (mikrofony, interfejsy audio, połączenia, itp.)
 • Omówienie poszczególnych elementów interfejsu użytkownika oraz ich personalizacja
 • Dostępne opcje widoku okien edycyjnych
 • Zasady pracy z plikami dźwiękowych oraz projektami
 • Szczegółowe omówienie podstawowych funkcji programu (nagrywanie, odtwarzanie wraz z wykorzystaniem wskaźników poziomu, podstawowe oraz zaawansowane prace edycyjne, markery, regiony, itp.)
 • Przetwarzanie materiału dźwiękowego oraz wykorzystanie efektów studyjnych
 • Odrestaurowywanie zniekształconych i uszkodzonych plików dźwiękowych
 • Synchronizację dźwięku z obrazem video
 • Eksportowanie i zapisywanie materiału dźwiękowego w różnych formatach cyfrowych.
Jak pracujemy
 • Szkolenie doskonali praktyczne umiejętności w zakresie rejestracji i edycji materiału dźwiękowego na podstawie oprogramowania Sound Forge i kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu.
 • Certyfikat wydawany jest na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.12/00009/2014.
 • Kurs w wersji podstawowej obejmuje 12 godzin zajęć i odbywa się w formie dwóch szkoleń, z których każde trwa 6 godzin zegarowych.
 • Kurs w wersji rozszerzonej obejmuje 21 godzin zajęć i odbywa się w formie trzech szkoleń, z których każde trwa 7 godzin zegarowych.
 • szkolenia realizujemy dojeżdżając bezpośrednio do klienta lub też w salach i ośrodkach szkoleniowych.
Ceny

Cena szkolenia uzależniona jest od wymaganej ilości godzin potrzebnych na jego zrealizowanie i wynosi odpowiednio 360zł (szkolenie podstawowe) i 600zł (szkolenie rozszerzone)

Co zawiera cena?

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu audio
 • wszelkie materiały dydaktyczne, w szczególności materiał dźwiękowy bedący przedmiotem samodzielnej pracy kursanta.
 • doradztwo oraz konsultacje w zakresie szeroko rozumianej muzyki, instrumentów oraz sprzętu i oprogramowania muzycznego.