Szkolenie w zakresie realizacji dźwięku z wykorzystaniem oprogramowania typu DAW (Digital Audio Workstation)

Proponowany kurs doskonali umiejętności kreatywnego wykorzystania wielościeżkowego oprogramowania komputerowego w studyjnej realizacji dźwięku i adresowany jest m. in. do dziennikarzy, lektorów, nauczycieli i wykładowców opracowujących prezentacje multimedialne, muzyków, operatorów i montażystów filmowych oraz wszystkich osób, które pracują lub zamierzają pracować z dźwiękiem. Szkolenie opiera się na oprogramowaniu firmy Cakewalk i prowadzone jest w wersji podstawowej oraz rozszerzonej.

Kurs obsługi programu Cakewalk Sonar.
Czego uczymy

Szkolenie prowadzone jest w formie grupowych zajęć (2-4 osób), które swoją tematyką obejmują m. in.:

 • Omówienie możliwości i zastosowań programu DAW
 • Zagadnienia sprzętowe (konfiguracja, sterowniki, interfejs audio, połączenia midi, itp.)
 • Wygląd panelu użytkownika, rozmieszczenie poszczególnych funkcji, konfiguracja i personalizacja ustawień
 • Podstawy pracy z programem (tworzenie projektów i wprowadzanie materiału dźwiękowego, podstawy pracy w trybie wielościeżkowym, tworzenie pomocniczych kanałów i odpowiednie przekierowywanie sygnału, zapisywanie projektów, itp.)
 • Narzędzia i możliwości edycyjne
 • Wykorzystanie automatyki
 • Wykorzystywanie efektów oraz procesorów brzmieniowych
 • Narzędzia masteringowe
 • Praca z materiałem video
 • Eksportowanie materiału dźwiękowego do określonego formatu.
Jak pracujemy
 • Szkolenie przygotowuje do pracy z materiałem dźwiękowym w środowisku DAW (Digital Audio Workstation) i opiera się na oprogramowaniu firmy Cakewalk - Sonar X3. Ukończenie szkolenia gwarantuje biegłą obsługę programu oraz łączy się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu.
 • Certyfikat wydawany jest na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.12/00009/2014.
 • Kurs w wersji podstawowej (Cakewalk Sonar X3) obejmuje 12 godzin zajęć i odbywa się w formie dwóch szkoleń, z których każde trwa 6 godzin zegarowych.
 • Kurs w wersji rozszerzonej (Cakewalk Sonar X3 Studio/Producer) obejmuje 21 godzin zajęć i odbywa się w formie trzech szkoleń, z których każde trwa 7 godzin zegarowych.
 • szkolenia realizujemy dojeżdżając bezpośrednio do klienta lub też w salach i ośrodkach szkoleniowych.
Ceny

Cena szkolenia uzależniona jest od wymaganej ilości godzin potrzebnych na jego zrealizowanie i wynosi odpowiednio 360zł (szkolenie podstawowe) i 600zł (szkolenie rozszerzone)

Co zawiera cena?

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu audio prowadzone w grupach liczących 2-4 osób.
 • wszelkie materiały dydaktyczne, w szczególności materiał dźwiękowy bedący przedmiotem samodzielnej pracy kursanta.
 • doradztwo oraz konsultacje w zakresie szeroko rozumianej muzyki, instrumentów oraz sprzętu i oprogramowania muzycznego.