Szkolenie w zakresie realizacji dźwięku na planie filmowym i telewizyjnym

Proponujemy państwu praktyczne zajęcia z realizacji dźwięku, prowadzone w trakcie produkcji programu telewizyjnego. Podczas zajęć uczestnik nabywa wiedzę, która do niedawna była zarezerwowana tylko dla nielicznych. Poznaje system dźwiękowy, konfigurację oraz techniki pracy z dźwiękiem uczestnicząc w realizacji konkretnych programów. Zajęcia mogą odbywać się na planie telewizyjnym, w studio telewizyjnym oraz na wozach transmisyjnych, czyli w każdych warunkach w jakich powstają produkcje telewizyjne. Zajęcia praktyczne mogą być rozszerzone o kurs teoretyczny wprowadzający do telewizyjnej realizacji dźwięku.

Czego uczymy

Szkolenie prowadzone jest w formie indywidualnych lekcji, które swoją tematyką obejmują m. in.:

 • Zapoznanie się ze sprzętem dźwiękowym używanym przy realizacji ENG, podczas produkcji telewizyjnego programu studyjnego oraz transmisji na żywo
 • Omówienie różnic pomiędzy transmisją na żywo a programem rejestrowanym
 • Omówienie procesu przygotowawczego do transmisji oraz rejestracji programu telewizyjnego.
 • system dźwiękowy wykorzystywany przy konkretnym programie telewizyjnym
 • Omówienie sposobów realizacji dźwięku programów ENG, programów studyjnych i transmisji z wykorzystaniem wozów transmisyjnych.
 • Indywidualne tematy i zagadnienie zaproponowane przez uczestnika zajęć.

W zależności od charakteru, jaki przyjmują spotkania, rozdzielić je należy na część teoretyczno-wprowadzającą oraz praktyczno-informacyjną. Część druga prowadzona jest na planie zdjęciowym ENG, planie transmisji telewizyjnej, lub w studiu TVP SA Oddział Kraków. Zajęcia praktyczne opierają się na analogowych systemach dźwiękowych ENG i wozów transmisyjnych oraz cyfrowym systemie dźwiękowym w studio TVP Kraków.

Jak pracujemy

Zajęcia rozpoczynają się od spotkania w którym ustalany jest zakres tematyczny zajęć oraz ilość spotkań powiązanych z grafikiem współpracy z TVP S.A. Proponujemy trzy warianty tematyczne do wyboru:

 • Realizacja dźwięku ENG - praca jako operator dźwięku przy kamerze.
  Wprowadzenie teoretyczne, uzależnione swoim zakresem od poziomu wiedzy uczestnika; omówienie elementów składowych systemu dźwiękowego używanego przy produkcji ENG; omówienie sposobów realizacji dźwięku, potencjalne problemy podczas realizacji ENG i sposoby ich eliminacji.
 • Realizacja dźwięku - wóz transmisyjny.
  Wprowadzenie teoretyczne, omówienie elementów składowych systemu dźwiękowego używanego przy transmisjach na żywo i rejestracji programów TV; sposoby realizacji dźwięku na wozach transmisyjnych, omówienie potencjalnych problemów podczas transmisji TV i sposoby ich eliminacji.
 • Realizacja dźwięku - studio telewizyjne.
  Wprowadzenie teoretyczne; omówienie elementów składowych systemu dźwiękowego używanego przy studyjnej produkcji programów telewizyjnych; sposoby realizacji dźwięku w studiu telewizyjnym; omówienie potencjalnych problemów przy produkcji programów TV.
Ceny

Cena szkolenia zależy od wybranego wariantu tematycznego, ustalonej ilości spotkań oraz czasu ich trwania. Pojedyncze spotkanie może trwać od jednej do kilku godzin i jego cena mieści się zazwyczaj w przedziale 50 do 200zł.