Lekcje gry na pianinie i instrumentach klawiszowych w zakresie akompaniamentu

Nauka gry na pianinie, kurs akompaniamentu.

Proponujemy lekcje akompaniamentu akordowego na instrumentach klawiszowych, nieocenionego podczas wykonywania piosenek oraz pozwalającego tworzyć tło harmoniczne dla innych wokalistów. W przystępny sposób wprowadzamy w zasady i techniki akompaniowania typowe dla określonej stylistyki, kształcąc praktyczne umiejętności oraz przekazując niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie harmonii muzycznej. Znajomość podstawowych sposobów akompaniowania daje ogromne możliwości w zakresie opracowywania, wykonywania oraz komponowania piosenek.

Czego uczymy

Opierając się na indywidualnej, autorskiej metodzie nauczania, skutecznie kształcącej kilka umiejętności jednocześnie, proponujemy lekcje obejmujące:

 • podstawy teoretyczne zawierające zagadnienia rytmu, budowy akordów, tonacji i harmonii funkcyjnej, itp.
 • niezbędną wiedzę w zakresie instrumentów klawiszowych (rozmieszczenie dźwięków na klawiaturze i właściwy sposób ich wydobywania, odpowiednia pozycja ciała i ułożenie rąk, itp.)
 • ćwiczenia poprawiające sprawność manualną lewej i prawej ręki
 • naukę akordów o różnym stopniu skomplikowania oraz sposoby ich łączenia
 • podstawy harmonii w praktyce, pozwalające urozmaicać i opracowywać własne przebiegi funkcyjne różne sposoby i techniki gry akordowej
 • odniesienie zdobytych umiejętności do repertuaru z obszaru zainteresowań ucznia
 • zagadnienia doboru i kształtowania brzmienia na instrumentach klawiszowych
 • wykorzystanie instrumentów klawiszowych jako kontrolerów midi i praca z instrumentami wirtualnymi VST
Jak pracujemy
 • indywidualne lekcje gry na pianinie odbywają się regularnie, jeden lub dwa razy w tygodniu i trwają 30, 45 lub 60 minut
 • lekcje prowadzone są metodą nauczania blokowego i kształcą kilka umiejętności jednocześnie
 • indywidualny program zajęć stawia przed uczniem jasne, konkretne cele i wytyczne, których zrealizowanie pozwala podjąć kolejne, trudniejsze działania. Dzięki temu nauka jest uporządkowana, przyjemna i satysfakcjonująca, pozbawiona zbędnego chaosu i niejasności.
 • uczeń pracuje na lekcji oraz w domu, dostając precyzyjne wytyczne odnośnie sposobu, formy i wymaganego czasu, który należy poświęcić na ćwiczenie, wraz z niezbędnymi materiałami dodatkowymi
 • w czasie lekcji uczeń wykorzystuje wirtualne instrumenty oraz stosowne oprogramowanie komputerowe ucząc się jednocześnie ich praktycznego wykorzystania
Cennik

Ceny uzależnione są od długości lekcji i wynoszą odpowiednio:

 • lekcja 30-minutowa - 30zł
 • lekcja 45-minutowa - 40zł
 • lekcja 60-minutowa - 50zł

Co zawiera cena?

 • indywidualne lekcje dostosowane programem i poziomem do możliwości ucznia
 • wszelkie materiały dydaktyczne takie jak ćwiczenia, nuty, podkłady muzyczne i perkusyjne przekazywane na płytach CD lub drogą elektroniczną
 • doradztwo oraz konsultacje w zakresie szeroko rozumianej muzyki, instrumentów oraz sprzętu i oprogramowania muzycznego.