Indywidualne lekcje gry na gitarze akustycznej

W ramach Studia Piosenki proponujemy lekcje gry na gitarze akustycznej w zakresie poprawnego i ciekawego akompaniamentu. Dzięki lekcjom, w niedługim czasie, uczeń nabywa wiedzę oraz umiejętności niezbędne do sprawnego akompaniowania sobie lub też innym wokalistom. Opracowany przez nas program nauczania, oparty na przemyślanych, równolegle wprowadzanych blokach tematycznych, umożliwia szybkie postępy w nauce gry, zarówno od strony technicznej jak i repertuarowej. Umiejętne wykorzystanie gry na gitarze w praktyce daje szczególnie dużo satysfakcji i przyjemności, dlatego też na tym właśnie opieramy naszą metodę.

Nauka gry na gitarze.
Czego uczymy

Opierając się na naszej autorskiej metodzie nauczania gry na gitarze akustycznej, która pozwala precyzyjnie dostosować program zajęć do konkretnej osoby, proponujemy indywidualne lekcje obejmujące:

 • teoretyczne podstawy poprawnego akompaniamentu (podziały rytmiczne, budowa akordów, podstawy harmonii funkcyjnej, itp.)
 • podstawy pracy z instrumentem (właściwa pozycja ciała oraz odpowiednie ułożenie gitary, budowa oraz strojenie instrumentu, ogólne zasady wydobycia dźwięku, itp.)
 • ćwiczenia techniczne ułatwiające swobodną oraz precyzyjną pracę lewej i prawej ręki a także ich koordynację
 • technikę gry kostką oraz palcami
 • akordy wprowadzane w przemyślanej kolejności z uwzględnieniem ich zależności funkcyjnych oraz odniesieniem do konkretnych utworów z repertuaru, którym interesuje się uczeń
 • naukę kreatywnego akompaniowania z opracowywaniem własnych podziałów oraz przebiegów funkcyjnych
 • podstawy nagrań gitary i głosu, wykorzystania stosownych efektów brzmieniowych oraz komputerowej edycji materiału dźwiękowego.
Jak pracujemy
 • indywidualne lekcje gry na gitarze odbywają się cyklicznie, jeden lub dwa razy w tygodniu i trwają 30, 45 lub 60 minut
 • lekcje prowadzone są metodą nauczania blokowego i kształcą kilka umiejętności jednocześnie
 • indywidualny program zajęć stawia przed uczniem jasne, konkretne cele i wytyczne, których zrealizowanie pozwala podjąć kolejne, trudniejsze działania. Dzięki temu nauka jest uporządkowana, przyjemna i satysfakcjonująca, pozbawiona zbędnego chaosu i niejasności.
 • uczeń pracuje na lekcji oraz w domu, dostając precyzyjne wytyczne odnośnie sposobu, formy i wymaganego czasu, który należy poświęcić na ćwiczenie, wraz z niezbędnymi materiałami dodatkowymi
 • w zależności od stopnia zaawansowania oraz indywidualnych zainteresowań uczeń nabywa umiejętności współtworzenia akompaniamentu z innymi instrumentami, takimi jak perkusja, bas, instrumenty klawiszowe i inne
 • w ramach lekcji przekazywane są podstawowe umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie nagrań gitary i głosu oraz ich komputerowej edycji
Cennik

Ceny uzależnione są od długości lekcji i wynoszą odpowiednio:

 • lekcja 30-minutowa - 30zł
 • lekcja 45-minutowa - 40zł
 • lekcja 60-minutowa - 50zł

Co zawiera cena?

 • lekcje indywidualnie dostosowane do każdego uczestnika
 • wszelkie materiały dydaktyczne takie jak ćwiczenia, tabele akordów, nuty, podkłady muzyczne i perkusyjne przekazywane na płytach CD lub drogą elektroniczną
 • możliwość dokonywania nagrań w czasie lekcji z użyciem profesjonalnego sprzętu oraz oprogramowania audio
 • doradztwo oraz konsultacje w zakresie szeroko rozumianej muzyki, instrumentów oraz sprzętu i oprogramowania muzycznego.