Indywidualne lekcje śpiewu dla młodzieży i dorosłych

Lekcje śpiewu dla młodzieży i dorosłych dostosowujemy indywidualnie do konkretnych potrzeb i celów, jakie stawia przed sobą wokalista. Ze względu na różnice w stopniu zaawansowania naszych uczniów (prowadzimy zajęcia także dla osób zupełnie początkujących) a także bardzo odmienne podejście do zagadnienia śpiewu (podczas gdy jedni traktują to czystko hobbistycznie - inni podchodzą do tematu bardzo profesjonalnie) - proponujemy szeroką, dopracowywaną przez lata ofertę edukacji wokalnej, na podstawie której tworzony jest szczegółowy program indywidualnych lekcji.

Lekcje śpiewu, indywidualna nauka śpiewu.
Czego uczymy

W zależności od stopnia zaawansowania ucznia, jego predyspozycji, zainteresowań muzycznych oraz indywidualnych potrzeb i wymagań, proponujemy lekcje obejmujące:

 • teoretyczne podstawy i zasady poprawnego śpiewania
 • kształtowanie prawidłowych nawyków fonacyjnych
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego i świadomego oddychania
 • pracę nad rezonansem oraz nośnością dźwięku
 • eliminowanie zacisków krtani oraz poszerzanie skali głosu
 • pracę nad odpowiednią artykulacją oraz dykcją w śpiewie
 • rozwijanie umiejętności kontrolowania dynamiki
 • kształtowanie naturalnej barwy głosu oraz zagadnienia interpretacyjne
 • podstawy pracy z mikrofonem oraz sprzętem studyjnym.
 • podstawy nagrań wokalu oraz komputerowej edycji dźwięku
Repertuar

Repertuar dobierany jest indywidualnie, w zależności od bieżących możliwości wokalisty. Często sięgamy po własne kompozycje, co daje nam możliwość precyzyjnego kontrolowania ich stopnia trudności i tym samym starannego dobrania piosenek do wokalisty.

 • staramy się utrzymywać możliwie najwyższą jakość literacką oraz muzyczną naszych piosenek, dzięki czemu utwory te zdobywały liczne laury na wielu konkursach, przeglądach i festiwalach
 • pracujemy wyłącznie na profesjonalnych podkładach instrumentalnych
 • dbamy o to, aby proponowany przez nas repertuar był względnie neutralny stylistycznie, dzięki czemu pozyskane umiejętności stają się bardziej uniwersalne
 • piszemy piosenki na indywidualne zamówienie, dzięki czemu zarówno tekst jak i kompozycja oraz instrumentacja powstają dla konkretnej osoby, w oparciu o jej sugestie i preferencje. Piosenki takie zostają nagrane przez wokalistę i sprawdzają się doskonale jako materiał demo, prezent dla kogoś bliskiego lub też utwory konkursowe i festiwalowe.
Piosenki dla dzieci i młodzieży
Jak pracujemy
 • pierwsze spotkanie (nieodpłatne) pozwala sprawdzić predyspozycje wokalno-słuchowe ucznia oraz dokonać wszelkich ustaleń dotyczących stałych terminów lekcji, a także ich formy, treści i przebiegu
 • lekcje indywidualne odbywają się systematycznie, raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 30, 45 lub 60 minut
 • podstawową formą zajęć jest praca nad konkretną, starannie dobraną piosenką, której nauka pozwala dostrzec zarówno mocne jak i słabsze strony wokalisty. Piosenka taka jest traktowana jako źródło nowych umiejętności dla ucznia, nauczyciel zaś ma sposobność do skontrolowania aktualnych możliwości wokalisty i podjęcia dalszych, odpowiednich kroków wraz ze stosownymi ćwiczeniami emisyjnymi.
 • poprzez stosowne ćwiczenia oraz dalszą pracę nad utworem wszelkie, ewentualne błędy zostają zminimalizowane, zaś uczeń poznaje ogólne zasady poprawnego wykonywania utworów i co najważniejsze, uczy się wykorzystywać je w praktyce. Wszelkie zalety zostają wyeksponowane a błędy w znacznym stopniu skorygowane.
 • wokalista nagrywa swoje wykonania w czasie zajęć, zyskując tym samym możliwość poznania swoich mocnych stron ale i zwrócenia uwagi na błędy i niedociągnięcia, co daje doskonałe rezultaty przy ich korygowaniu
 • każdy kolejny utwór uwzględnia nabyte już umiejętności i dobierany jest tak, by umożliwiał poznanie nowych, trudniejszych i bardziej wymagających zagadnień
 • wychwycone trudności i problemy emisyjne rozwiązywane są za pomocą odpowiednich ćwiczeń i wprawek wokalnych bazujących na technice SLS.
Cennik

Ceny uzależnione są od długości lekcji i wynoszą odpowiednio:

 • lekcja 30-minutowa - 30zł
 • lekcja 45-minutowa - 40zł
 • lekcja 60-minutowa - 50zł

Co zawiera cena?

 • lekcje indywidualne, odbywające się z akompaniamentem instrumentu oraz profesjonalnym podkładem muzycznym
 • wszelkie materiały dydaktyczne takie jak teksty, ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne, itp.
 • dokonywanie roboczych nagrań studyjnych w czasie lekcji z użyciem profesjonalnego sprzętu oraz oprogramowania audio
 • nagrywanie opanowanych już piosenek w wersji finalnej. Po nagraniu utworu materiał zostaje poddany obróbce komputerowej i masteringowi.
 • doradztwo oraz konsultacje w zakresie szeroko rozumianej muzyki oraz sprzętu muzycznego.