Podstawy kompozycji, aranżacji oraz produkcji muzycznej w teorii i praktyce

Kurs adresowany do osób posiadających już pewną, podstawową wiedzę muzyczną, zainteresowanych pozyskaniem umiejętności w zakresie kompozycji, aranżacji oraz produkcji muzycznej. Szkolenie to stanowi doskonałe wprowadzenie do komponowania oraz aranżowania muzyki za pomocą komputerowych programów muzycznych typu DAW, które jako takie są tylko narzędziami i poza umiejętnością ich sprawnej obsługi wymagają odpowiedniej wiedzy i stosownego przygotowania muzycznego.

Szkolenie z kompozycji, aranżacji i produkcji muzycznej.
Czego uczymy

Kurs prowadzony jest w formie indywidualnych lekcji, które obejmują następujące zagadnienia:

 • usystematyzowanie niezbędnej wiedzy z zakresu zasad muzyki (akustyczne podstawy dźwięku, notacja muzyczna, interwały, akordy, tonacje i skale, metrum i podziały rytmiczne, tempo, dynamika, itp.)
 • komponowanie i harmonizowanie melodii
 • wprowadzenie do aranżacji i instrumentacji
 • elementy instrumentoznawstwa
 • instrumenty wirtualne, syntezatory, samplery
 • etapy prac aranżacyjnych z uwzględnieniem formy utworu
 • różne techniki instrumentacji
 • podstawy miksowania oraz masteringu.
Jak pracujemy
 • Kurs kierowany jest do osób początkujących w zakresie kompozycji, aranżacji i produkcji muzycznej
 • Szkolenie przewidziane jest jako wprowadzenie teoretyczne do pozostałych szkoleń z naszej oferty, koncentrujących się na praktycznym wykorzystaniu umiejętności i wiedzy z zakresu muzyki
 • Kurs ma formę zamkniętą i składa się z określonej ilości spotkań odbywających się systematycznie - jeden lub dwa razy w tygodniu
 • Szkolenie w swoim założeniu przygotowuje do pracy z komputerowym oprogramowaniem muzycznym typu DAW i do tego odnoszą się w głównej mierze poruszane zagadnienia
 • Lekcje, oprócz wiedzy teoretycznej, opierają się na kształtowaniu określonych umiejętności za pomocą ćwiczeń i zadań z zakresu kompozycji i aranżacji
 • po każdej lekcji kursant otrzymuje stosowny materiał muzyczny lub, związane z bieżącą tematyką, zadanie aranżacyjne do samodzielnego wykonania, które analizowane jest podczas kolejnego spotkania.
Ceny

Cena kursu uzależniona jest od czasu jego trwania i wyliczana jest w oparciu o stawkę godzinową wynoszącą 50zł.

Co zawiera cena?

 • lekcje indywidualne w pakiecie miesięcznym, o ustalonej długości i częstotliwości
 • wszelkie materiały dydaktyczne, w szczególności materiał dźwiękowy bedący przedmiotem samodzielnej pracy ucznia
 • doradztwo oraz konsultacje w zakresie szeroko rozumianej muzyki, instrumentów oraz sprzętu i oprogramowania muzycznego.